sâmbătă, 27 iulie 2013

Home [ Acasă ]


Israel Defense Forces,logo,badges and wallpaper 3D-HD

Google+IDF Zahal logo,badges,wallpaper 3D-HD

This Blog is under the supervision and protection of EJU (EJP) European Jewish Parliament. And under the protection Tzahal defense forces of Israel.Expressed in terms of the Geneva Convention and the Charter of Human Rights, the right to promote the image of the country of origin.And to support  any official structures Native State of origin. Any aggression on the blog is automatically Romania aggression against NATO structure and violations of the Geneva Convention.94941-rof965a-_europeanunion
Acest Blog este sub tutela şi protecţia EJU (EJP) Parlamentul European al Evreilor .Şi sub protecţia Tzahal  FORŢELE DE APĂRARE A LUI ISRAEL.
Exprimă conform Convenţiei de la Geneva şi a Cartei Drepturilor omului; dreptul de a promova imagina ţării de origine . Şi de a susţine oricare din structurile Statului de Origine Nativă. Orice agresiune asupra blogului reprezintă automat o Agresiunea a României contra Structurii Nato şi a convenţiei de la Geneva.


IDF basic symbol png transparentThe Israel Defense Forces (IDF; Hebrew: צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל  Tzva Hahagana LeYisra’el , lit. “The Army of Defense for Israel“; Arabic: جيش الدفاع الإسرائيليJaysh ad-Difāʻ al-Isrāʼīlī ), commonly known in Israel by the Hebrew acronym Tzahal (צה”ל), are the military forces of the State of Israel. They consist of the ground forces, air force, and navy. It is the sole military wing of the Israeli security forces, and has no civilian jurisdiction within Israel. The IDF is headed by its Chief of General Staff, the Ramatkal, subordinate to the Defense Minister of Israel; Rav Aluf Benny Gantz has served as Chief of Staff since 2011.
An order from Defense Minister David Ben-Gurion on 26 May 1948, officially set up the Israel Defense Forces as a conscript army formed out of the paramilitary group Haganah, incorporating the militant groups Irgun and Lehi. The IDF served as Israel’s armed forces in all the country’s major military operations—including the 1948 War of Independence, 1951–1956 Retribution operations, 1956 Sinai War, 1964–1967 War over Water, 1967 Six-Day War, 1967–1970 War of Attrition, 1968 Battle of Karameh, 1973 Operation Spring of Youth, 1973 Yom Kippur War, 1976 Operation Entebbe, 1978 Operation Litani, 1982 Lebanon War, 1982–2000 South Lebanon conflict, 1987–1993 First Intifada, 2000–2005 Second Intifada, 2002 Operation Defensive Shield, 2006 Lebanon War, 2008–2009 Gaza War, 2012 Operation Pillar of Defense, and others. The number of wars and border conflicts in which IDF was involved in its short history, makes it one of the most battle-trained armed forces in the world.[11][12] While originally the IDF operated on three fronts—against Lebanon and Syria in the north, Jordan and Iraq in the east, and Egypt in the south—after the 1979 Egyptian–Israeli Peace Treaty, it has concentrated its activities in southern Lebanon and the Palestinian Territories, including the First and the Second Intifada.94941-rof965a-_europeanunion
Armata israeliană (ebraică צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל, Tzva Hahagana LeYisra’el, cu sensul de Armata de Apărare a Israelului) (cunoscută sub acronimul צה”ל, Tzahal) reprezintă forțele militare ale statului Israel. Este formată din forțele terestre, marina și aviația.
Tzahalul este în subordinea Șefului de stat major, Ramatkal, subordonat Ministrului Apărării din Israel, Rav Aluf. Beni Gantz este Șeful de stat major din 2011. Armata israeliană s-a format din ordinul lui David Ben-Gurion în data de 26 mai 1948 din grupurile paramilitare Hagana, Irgun și Lehi. Tzahalul a participat în toate conflictele militare ale Israelului. Participarea Tzahalului la atât de multe conflicte de graniță și războaie, a făcut să fie una din cele mai bine antrenate armate din lume.Armata israeliană este diferită de cele mai multe dintre armate din lume. Diferențele includ:

  • înrolarea femeilor,înrolarea surzilor şi a orbilor în forțele active combatante,şi a persoanelor cu handicap stabilizat. În Israel nu există noțiune de neputincios sau inutil,nefolositor.
  • structura, care subliniază legătura strânsă între forțele terestre, marina și aviația.
Un ordin de la ministrul Apărării,  dat de David Ben-Gurion la 26 mai 1948, a înființat oficial Forțele de Apărare Israeliene ca o armată recrutată formată din forţe paramilitare ale grupul Haganah , care încorporează cele mai exeperimenteţi  militanţi  din grupuri Irgun si Lehi . IDF a servit cu calitate oficială  de  forțele armate ale Israelului ;în toate operațiunile, militare majore ale țării  inclusiv 1948 Războiul de Independență , 1951-1956 operațiuni Retribution , 1956 Sinai război , 1964-1967 război deasupra apei , 1967 Războiul de Șase Zile , 1967-1970 Războiul de uzură , 1968 Bătălia de Karameh , 1973 Operațiunea de primăvară a Tineretului , 1973 Războiul de Yom Kippur , 1976 Operațiunea Entebbe , 1978 Operațiunea Litani , 1982 Liban război , 1982-2000 sudul Libanului conflictelor , 1987-1993 Prima Intifada , 2000-2005 În al doilea rând Intifada , 2002 Operațiunea defensivă Shield , 2006 Liban război , 2008-2009 Gaza război , 2012 Operațiunea Pilonul Apărării , și altele. Numărul de războaie și conflicte de frontieră în care IDF a fost implicat în scurta sa istorie,  a făcut să fie una din cele mai bine antrenate armate din lume.